Dokumentumok, ahol megtalálható:  polietizmus


Dokumentumok száma: 4


Hipobiózis
azonosítási szám:4010
szerző(k):
kulcsszavak:Darvas Béla; JH; Polgár A.László; anabiózis; biológiai óra; cirkadién; diapauza; diszmigráció; dormancia; fotofázis; fotoperiódus; fotoreceptor; hibernáció; hipobiózis; juvenilhormon; kriptobiózis; kvieszcencia; látens; nyugvás; oligopauza; parapauza; polietizmus; polifenizmus; polimorfizmus; posztdiapauza; prediapauza; szkotofázis; transzlokáció;
rövid leírás: „Definíció: Az aktív mozgás és táplálkozás beszüntetésével járó állapot, ami a fajra nézve kedvezőtlen körülmények átvészelésére szolgál. Lehet környezeti indíttatású, de része lehet a fajra jellemző életvitelnek (endogén, genetikai alapú) is. A hipobiózis felfogható időbeli diszperziónak.”

Megnyit


Migráció
azonosítási szám:4012
szerző(k):
kulcsszavak:Darvas Béla; Polgár A. László; biológiai óra; diszmigráció; elvándorlás; gradáció; gregaria; habitat; kentromorfizmus; költözés; migráció; navigáció; nvázió; polietizmus; polifenizmus; polimorfizmus; solitaria; transzlokáció; élettérváltás;
rövid leírás: „Definíció: A migráció – szerintünk – olyan, a napi átlagos életvitelt meghaladóan szezonalítást mutató élettér (habitat) váltással járó mozgások összessége, amely endogén szabályozottságú és a populáció(k) egészét vagy döntő hányadát érinti.”

Megnyit


Polifenizmus
azonosítási szám:4014
szerző(k):
kulcsszavak:Darvas Béla; JH; Polgár A. László; aptera; aszezonális; diszperziós; dolgozó; emigráns; exule; foretikus; immigráns; juvenilhormon; katona; királynő; macroptera; microptera; ovipara; ovovivipara; paedogenezis; polietizmus; polifenizmus; polimorfizmus; stenoptera; szezonális; vivipara;
rövid leírás: „Definíció: egy faj eltérő populációinak (= szaporodásközösségben maradó, ”közös” génállományú népességrész) az a tulajdonsága, hogy környezeti hatás miatt visszatérően (v.ö. polifenizmus) vagy genetikailag elkülönülten (v.ö. sensu lato poligenizmus) küllemben (v.ö. polifenizmus és sensu stricto polimorfizmus), viselkedésben (v.ö. polietizmus) vagy fiziológiailag (v.ö. sensu stricto poligenizmus) eltér egymástól.”

Megnyit


Poligenizmus
azonosítási szám:4015
szerző(k):
kulcsszavak:Darvas Béla; Polgár A.László; biotípus; fajkeletkezés; feromon; fogékonyság; herbivor; idegenkedés; irányító; kiegyensúlyzó; kíváncsiság; közömbös; melanikus; mimikri; múlékony; nászdal; polietizmus; polifenizmus; polimorfizmus; rassz; rezisztencia; speciáció; stabilizáló; szétválasztó; álcázás; örökölhetőség;
rövid leírás:„Definíció: a fajra több genotípus a jellemző.”

Megnyit