Dokumentumok, ahol megtalálható:  JH


Dokumentumok száma: 3


Novel-type insecticides: specificity and effects on non-target organisms
azonosítási szám:807
szerző(k):Béla Darvas and László A. Polgár
kulcsszavak:AC-303630; Azadirachta indica; BPU; Bacillus thuringiensis; Bhopal; DDE; DDT; IDRD; IGR; JH; Silent Spring; Streptomyces avermitilis; abamectin; agonist; aizawai; antagonist; aquatic; avermectin; botanical insecticide; buprofezin; chitin; chlorfluazuron; chloronicotinyl; cuticle; cyromazine; diafenthiuron; diflubenzuron; ecdysteroid; exoskeleton; fenoxycarb; flucycloxuron; flufenoxuron; hexaflumuron; hormone; imidacloprid; insect control agent; insect development and reproduction disrupter; insecticide; interfering; israelensis; juvenile hormone; juvenoid; kurstaki; lufenuron; methoprene; mimic; mode of action; morrisoni; neem; neurotoxic; non-sensitive; non-target; novel-type; off-target; pymetrozine; pyridine azomethin; pyriproxifen; pyrolle; resistance; san diego; secondary effect; specificity; target; tebufenozide; teflubenzuron; tenebrionis; terrestrial; thiourea; toxicity; triflumuron; zoocide;
rövid leírás:The novel-type insecticides are required to have low acute mammalian toxicity, because of their human applicators and consumers of agricultural products

Megnyit


Hipobiózis
azonosítási szám:4010
szerző(k):
kulcsszavak:Darvas Béla; JH; Polgár A.László; anabiózis; biológiai óra; cirkadién; diapauza; diszmigráció; dormancia; fotofázis; fotoperiódus; fotoreceptor; hibernáció; hipobiózis; juvenilhormon; kriptobiózis; kvieszcencia; látens; nyugvás; oligopauza; parapauza; polietizmus; polifenizmus; polimorfizmus; posztdiapauza; prediapauza; szkotofázis; transzlokáció;
rövid leírás: „Definíció: Az aktív mozgás és táplálkozás beszüntetésével járó állapot, ami a fajra nézve kedvezőtlen körülmények átvészelésére szolgál. Lehet környezeti indíttatású, de része lehet a fajra jellemző életvitelnek (endogén, genetikai alapú) is. A hipobiózis felfogható időbeli diszperziónak.”

Megnyit


Polifenizmus
azonosítási szám:4014
szerző(k):
kulcsszavak:Darvas Béla; JH; Polgár A. László; aptera; aszezonális; diszperziós; dolgozó; emigráns; exule; foretikus; immigráns; juvenilhormon; katona; királynő; macroptera; microptera; ovipara; ovovivipara; paedogenezis; polietizmus; polifenizmus; polimorfizmus; stenoptera; szezonális; vivipara;
rövid leírás: „Definíció: egy faj eltérő populációinak (= szaporodásközösségben maradó, ”közös” génállományú népességrész) az a tulajdonsága, hogy környezeti hatás miatt visszatérően (v.ö. polifenizmus) vagy genetikailag elkülönülten (v.ö. sensu lato poligenizmus) küllemben (v.ö. polifenizmus és sensu stricto polimorfizmus), viselkedésben (v.ö. polietizmus) vagy fiziológiailag (v.ö. sensu stricto poligenizmus) eltér egymástól.”

Megnyit