Dokumentumok, ahol megtalálható:  American Academy of Arts and Sciences


Dokumentumok száma: 1


Az érinthetetlenségről
azonosítási szám:55
szerző(k): Darvas Béla
kulcsszavak:American Academy of Arts and Sciences; Berényi Dénes; Fábry György; Görög Sándor; MTA; MTA doktor; Skót Tudományos Akadémia; Széchenyi; akadémikus; citáció; impakt faktor; követelményrendszer; teljesítmény; tiszteletdíj; ötszörös;
rövid leírás: „Én – tessék nyugodtan megkövezni – idejétmúltnak tartom az MTA személyi viszonyrendszerét és kritikus helyzetekben való önfényező kommunikációját.”

Megnyit