Darvas Béla (2008): A GMO-Kerekasztal története, ülésrendje és kézirat-készítési szabályai. GMO-Kerekasztal archivuma
Darvas Béla 

A GMO-Kerekasztal története, ülésrendje és kézirat-készítési szabályai

GMO-Kerekasztal

            A GMO-Kerekasztalt 2005. szeptember 15-én hívta életre Darvas Béla egy Illés Zoltánnal folytatott beszélgetés után, amelynek előzménye az Egyesült Államok Nagyköveténél elköltött munkavacsorájuk volt. Az első tagok többsége Darvas Béla és Ángyán József ajánlása nyomán került ebbe a – pártoktól független – szakmai testületbe.

            A GMO-Kerekasztal nem géntechnológia-ellenes civilszervezet. Nem ellenzi, hanem támogatja a hazai, eredeti géntechnológiai kutatásokat és mellékhatás-vizsgálatokat. Ugyanakkor környezet- (e tekintetben Kárpát-medencei) és táplálkozástudományi szempontokból igen kritikusan, módszereiben esetről esetre változó vizsgálatokat szorgalmaz és kér számon a fajtabejelentőn, a fajtaképviselőn, illetve az engedélyező hatóságokon. Feladatának tekinti azt is, hogy a géntechnológiával módosított (GM) fajták és technológiák, gazdálkodási rendszerek hazai gazdaságot és társadalmat érintő koncepcionális kérdéseivel is foglalkozzon. Célja a döntéshozók, a sajtó és a közvélemény elfogulatlan tájékoztatása.

            A GMO-Kerekasztal a nyári hónapok kivételével általában havonta/kéthavonta ülésezik. Nyilvánosságnak szóló felszólalásait (lásd kiadványok) és állásfoglalásait írásban adja közre, amelyeket a Védegylet [kiemelkedően látogatott, de időközben megszünt], a Greenfo [http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=14500], valamint a SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet által szerkesztett NAKP (http://www.nakp.hu/GMproblem.htm) honlapjain helyezi el. A GMO-Kerekasztal ily módon közzétett kiadványainak és állásfoglalásainak a sajtó által való etikus felhasználásához hozzájárul, de kéri a szerzővel való kapcsolatfelvételt (lásd e-mail címek). A sajtó képviselőinek lehetőségük van az ülések első, nyilvános felén való részvételre, ahol tematikus hozzászólásokra kerül sor. Ehhez e-mailen – a beléptetési rendszer miatt – Szalóki Gyulához kell fordulni.

            A GMO-Kerekasztal eddigi legjelentősebb sikerei az Országgyűlés (Környezetvédelmi és Mezőgazdasági) bizottsági munkájának segítése, a 2006. november 22.-ei Országgyűlési Nyílt Nap szervezése, közreműködés a géntechnológiai törvény 2006-os módosításának szakmai előkészítésében, továbbá a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló ötpárti országgyűlési határozat szakértői alátámasztásában, valamint a GM-növények mellékhatás-vizsgálata sajtónyilvánosságának biztosítása. A 2006 januárjában indult Védegylet honlap-résznek két év alatt közel 10.000 látogatója volt, ami alapján hazánkban a mértékadó szakmai információs forrásnak nevezhető a GM-növények területén.

 

Ülésrend és kéziratkészítés

            A GMO-Kerekasztal ülései nyílt és zárt szakaszból állnak. A nyílt ülésszakaszon bárki részt vehet, aki a levezetőknek jelzi a részvételi szándékát. Erre csupán a rendelkezésre álló terem adottságai szabnak határt. Ez maximum 50 fős. A részvételre előnyt élveznek a sajtó képviselői. Az Irodaházban beléptető-rendszer működik, amely miatt az ülésre meghívottak listáján szereplők csak személyi igazolvánnyal léphetnek be.

            A kötetlenebb szerkezetű zárt ülésen csak a tagok és a megfigyelők vehetnek részt. Eseti kivétel csak az ülésen jelenlévő tagok többségének támogatásával lehetséges.

            A GMO-Kerekasztal programjának alakításában bármely tag és megfigyelő ajánlással vehet részt. Írásbeli (ekkor a megjelenés nem kötelező) és szóbeli hozzászólásra van lehetőség. A szigorúan öt perces szóbeli hozzászólásokhoz az ülésvezető két további percet adhat. A hozzászólások egymás után, szigorú időrendet tartva következnek.

            A nyílt ülésszakaszban való megvitatás az alábbi sorrendet követi: (i) a sajtó képviselőinek nyilvános kérdései a hozzászólókhoz; (ii) a vendégek kérdései a hozzászólókhoz; (iii) a vendégek kétperces hozzászólásai az elhangzottakhoz; (iv) az előadók kétperces válaszai. A GMO-Kerekasztal tagjai és a megfigyelők egymással csak a zárt részben kezdeményezhetnek vitát. A nyílt és zárt rész közötti 15-20 perces szünetben a sajtó a személyre szóló kérdéseivel keresheti meg az előadókat.

            Az írásbeli hozzászólóknak az ülés előtti hétfőre (az ülésre ezt megkapják a tagok és a megfigyelők), a szóbeli hozzászólóknak az ülés utáni hétfő 12 óráig kell, hogy írásbeli összefoglalójukat az elektronikus kiadvány szerkesztőjének (bdarvas@freemail.hu) megküldjék. Az írásbeli anyag tartalma nem térhet el lényegi állításait illetően a szóban vagy a vitában elmondottaktól. Lábjegyzetben hivatkozásokat (előszeretettel linkeket) tartalmazhat. A leadott szöveg csak kivételes esetben haladhatja meg egyes sortávolsággal, 2,5 cm-es keretben, 12-es betűnagysággal (Times New Roman) az egy oldalt. Minden írás szerkesztési fázison esik keresztül, amelyben az alábbi szempontoknak kell megfelelni: (i) védhető tényállítás; (ii) közérthetőség; (iii) formai megfelelés. A kézirat végleges formája a szerző és szerkesztő közötti elektronikus levelezés útján alakul ki. Tartalmi vonatkozásokban a szerző, formai vonatkozásokban (beleértve a kiemeléseket is) a szerkesztő döntése az erősebb. A szerkesztő kérdéseire való válaszadás nem kerülhető meg. Amennyiben a szerző és szerkesztő között vita alakul ki, akkor az elkészült kéziratváltozatokat valamennyi tag megkapja, s zárt ülésen a teljes jogú tagok szótöbbséggel döntenek arról, hogy a vitatott anyag a GMO-Kerekasztal következő kiadványába kerülhet-e vagy sem. 

(kézirati verzió)