Dokumentum


Címe:Curriculum vitae
Szerző(k):Darvas Béla

 


Darvas B. (2016): Curiculum vitae
Darvas Béla 

Curriculum vitae

Személyi adatok
 
          Szül. hely és idő:        Debrecen, 1948. november 22.
          Mail:                           bdarvas@freemail.hu
 
 
Egyetemi végzettség
 
          Agrártudományi Egyetem, Debrecen
                    - 1969-1974                ált. agrármérnök
                    - 1975-1977                növényvédő szakmérnök
                    - 1979                         mg. tud. doktor (dr. univ.)
                    - 1993                         c. egyetemi tanár
 
          Műszaki Egyetem, Budapest
                    - 1990                         alapfokú atomtechnikai tanfolyam
 
 
Munkahelyek
          - 1974-1978                Csongrád megyei Növényvédelmi Állomás, Biológiai Laboratórium, Hódmezővásárhely, Rárósi út 110, 6800
          - 1978-1982                Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Állattani Osztály, Budapest, Budaörsi út 141-145, 1118
          - 1982-2004                MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (NKI), Állattani Osztály, Budapest, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022
          - 2004-2011                MTA NKI, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022
          - 2012-2013                Központi Környezet és Élelmiszertudományi Kutatóintézet, Agrár-környezetbiztonsági Főosztály, Budapest,Herman Ottó út 15, 1022
          - 2014-2017                NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai Osztály, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022
 
 
Oktatás
 
          - 1979-2001                Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum (ATC), Debrecen (Szarukán István); Tárgy: dipterológia, rovarfiziológia, ökológia
          - 1994-1998                Veszprémi Egyetem, Agrártudományi Kar, Keszthely (Sáringer Gyula) növényvédő szakmérnök; Tárgy: rovarfiziológia
          - 1998-2001                Széchenyi professzori ösztöndíj a DE ATC, Debrecen; Tárgy: növényvédelmi állattan
          - 2000-2005                Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), Kertészettudományi Kar, Budapest (Radics László); Tárgy: ökotoxikológia
          - 2000-                        Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), Biológiai Doktori Iskola, Budapest
          - 2001-2012                BCE, Kertészettudományi Doktori Iskola, Budapest
          - 2001-2010                DE ATC, Debrecen növényvédő szakmérnök és növényorvos MSc (Kövics György); Tárgy: ökotoxikológia
          - 2007-                        Szent István Egyetem (SzIE), Környezettudományi Doktori Iskola (törzstag 2008-ig), Gödöllő
          - 2008-                        ELTE Környezettudományi Doktori Iskola (törzstag 2015-ig), Budapest
          - 2009-                        SzIE – MTA NKI (KÉKI, NAIK AKK) kihelyezett Ökotoxikológiai Tanszék, Budapest (tanszékvezető 2010-ig)
          - 2010-2014                SzIE, KGA MSc, Gödöllő (Ángyán József, Kriszt Balázs); Tárgy: ökotoxikológia
          - 2010-                        SzIE, Ökotoxikológus MSc, Gödöllő (Bakonyi Gábor, Nagy Péter); Tárgy: ökotoxikológia
 
Tudományos fokozatok
          - Biol. tud. kandidátusa (CSc), 1989 (MTA Biológiai Osztály) – „Az ekdizon 20-monooxigenáz és gátlása húslégy fajokban”
          - MTA doktora (biológia) (DSc), 2000 (2001 - MTA Biológiai Osztály) – „A dipterológia alkalmazott aspektusai”
          - Nyelvismerete: angol, orosz
 
 
Publikációs statisztika
          Publikációk: >260
          Összes hivatkozás: >400 független
          Összes impakt faktor: >87
 
 
Kiemelt közhasznú munkák
          - Darvas B. (szerk.) (1990): A növényvédelmi rovarélettan és toxikológia alapjai. DATE Nyomda, Debrecen, Egyetemi jegyzet. 1-215 (+34) old.
          - Papp, L. & Darvas, B. (Eds) (2000): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 1. General and Applied Dipterology. Science Herald, Budapest. 1-978.
          - Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak (Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén). l’Harmattan, Budapest. 1-430 old.
          - Darvas B. és Székács A. (szerk.) (2006): Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan, Budapest. 1-382 old.
          - Darvas B. (szerk.) (2007): Mezőgazdasági géntechnológia – elsőgenerációs GM-növények. Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Budapest. 1-164.
          - Darvas B. és Székács A. szerk. (2011): Az elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere. Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Budapest. 1-107.
          - Darvas, B. & Székács, A. Eds (2011): Hungarian Background on Views of 1st Generation Genetically Modified Plants. Agricultural Committee of the Hungarian Parliament, Budapest. 108-213.
          - Székács, A. & Darvas, B. (2012): Comparative Aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control. pp. 195-230. In: Szerk.: Ishaaya Isaac, Szerk.: Palli Subba Reddy, Szerk.: Horowitz A Rami Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Berlin: Springer Verlag.
          - Székács, A. & Darvas, B. (2012): Forty years with glyphosate. pp. 247-284. In: Szerk.: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds. Rijeka: InTech.
 
 
Hosszabb tudományos ösztöndíjak
          - 1984                         Insect Physiol. Lab., Brighton Univ., Brighton (Graham E. Pratt)
          - 1988                         Dept. Biochem., Univ. Liverpool, Liverpool (Huw H. Rees)
          - 1992                         Norwegian Plant Prot. Inst., Ås (Arild Andersen)
          - 1994                         CSIC Dept. Organic Biol. Chem., Barcelona (Josep C. Coll)
 
 
Tudományos közéleti tevékenység
          - 2004-2008                az MTA Zoológiai Bizottságának tagja
          - 2004-2012                Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (2009-2012 elnök)
          - 2005-                        GMO-Kerekasztal (alapító; 2005-2008, 2012- elnök)
          - 2008-2010                9th European Congress of Entomology (http://www.ece2010.org/; Nemzeti Bizottság tag)
          - 2010-                        a Biokontrol és az MDP Insects (Szerkesztő Bizottsági tag)
          - 2010- 2014               OTKA Bizottság (tag)
          - 2011-                        Magyar Ökotoxikológiai Társaság (alapító, elnök)
 
 
Kitüntetések
          - 1987                          Frivaldszky Imre Emlékplakett bronz fokozata (Magyar Rovartani Társaság)
          - 2010                          Pro Biokultúra érem (Magyar Biokultúra Szövetség)
          - 2012                          Magyar Érdemrend tisztikeresztje
 
 
(kézirati verzió)